BALKAN – SVJETSKA ZONA BEZ UBIJANJA

Sep
25

Balkansko poluostrvo, jugoistočni dio evropskog kopna, zbog svoje usitnjenosti i sukobljenosti usitnjenih dijelova, ponudilo je
svjetskom filozofskom i političkom rječniku termin balkanizacija, koji ne znači ništa dobro, niti afirmativno. Na Balkanu egzistiraju slijedeće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora,  Grčka, Hrvatska, Kosovo,Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija i evropski dio Turske, sa ukupnom
populacijom preko sedamdeset miliona. Tamo su Južnoslavenski jezici (Bosanski, Bugarski, Crnogorski, Hrvatski, Makedonski, Srpski i Slovenski) i nekoliko
drugih jezika: Albanski, Grčki, Romski, Rumunski i Turski… Balkanski narodi su tradicionalno vezani za Hrišćanstvo (Katolicizam i Pravoslavlje), Islam,
Judeizam… U svakom dijelu Balkana postoje, također, i ateisti. Na balkanskim prostorima žive stoljećima jedni pored drugih ili kompletno izmiješani pripadnici mnogih većih i manjih etnikuma: Albanci, Grci, Italijani, Jevreji, Južnoslavenski narodi (Bosanci, Bošnjaci, Bugari,
Crnogorci, Hrvati, Makedonci, Slovenci i Srbi), Mađari, Nijemci, Romi, Rumuni, Turci…

Na tlu
tog dijela svijeta samo u zadnjem, dvadesetom stoljeću po zapadnom kalendaru, vođeno je pet velikih ratova, u kojima je poginulo i od posljedica rata umrlo
oko deset miliona ljudi i u kojima su uništena materijalna bogatstva neprocjenjive vrijednosti. U tim međusobnim ubijanjima pripadnika ljudskog roda
niko nije bio pošteđen, niti je neki narod profitirao. Nije bilo pobjednika, jer su i istorijski pobjednici ubijali ljude, a oni drugi su ubijali pripadnike
njihovih društvenih zajednica. I to ne samo da su ubijani ratnici nego, mnogo više, nevini ljudi, žene i djeca. Ni u daljoj prošlosti na Balkanu ništa nije
bilo bolje i humanije. Ljudi su vječito ubijali ljude! Na tom su tlu uništavani cijeli narodi. A danas, na početku trećeg milenijuma nove ere, Balkan je još
uvijek uplakan zbog zla koje su ljudi činili ljudima u posljednjim balkanskim ratovima, u zadnjoj deceniji drugog milenijuma.

Narodi
Balkana su nasljednici nemile baštine ubijanja ukorijenjene u kulturi i svakodnevnom životu iz vremena Bizanta, Otomanske Imperije, Austro-Ugarske
Monarhije, Balkanskih ratova, Prvog i Drugog Svjetskog rata, Hladnog rata, raspada Jugoslavije – ali, također, i korisnici moći kreativnog života koja je
omogućila njihovo sadašnje preživljavanja.

Istorija
naše civilizacije puna je neizmjerivog bola zbog zla koje ljudi vječito čine ljudima. Najgore forme toga zla su razni vidovi nasilja i ubijanja ljudi.
…Uništavanja života. A život je specifična i nadasve veoma složena forma materije na našoj planeti Zemlji i kozna na koliko još drugih oaza života u
kosmosu. Čovjek, kao najsavršenija forma života, koju mi poznajemo, je visokointelektualno biće, savršen proizvod tvoračkog genija, najdragocjeniji
vid žive materije oplemenjene umom neograničenih mogućnosti. Kolika je snaga umjetnosti tog tvoračkog genija bila potrebna da se od hemijskih elemenata
kreiraju sićušne ćelije žive materije, a koliko tek stvaralačko umijeće da se od tih primitivnih formi života stvori tako biološki i umno složeno, umjetnički
teško dostižno biće kao što je čovjek.

      Zbog
izuzetnih stvaralačkih mogućnosti ljudskoga uma, ljudska bića imaju
specifičnu ulogu na planeti Zemlji, i u kosmosu uopšte, i moraju biti zaštićena
svim mogućim formama zaštite.

Čovjek je
fizički krhko biće, izloženo napadima najrazličitijih drugih formi života i prirodnih kataklizmi. Zahvaljući umnim sposobnostima do sada je uspio ne samo
održati svoju egzistenciju nego i stvoriti ogromna materijalna bogatstva i čudesne, veoma složene forme svoga društvenog i spiritualnog života. Međutim,
nažalost, kroz dugo vrijeme svoga postojanja ljudski rod je izgradio i razne, često monstruozne, institucionalne oblike mržnje i međusobnog ubijanja. Vođeni
agresivnim egoizmom, razaračkim instinktima i pogrešnim kalkulacijama individalne i društvene koristi i sreće, ljudi neprestano ubijaju ljude. Čak se
svakodnevno i veoma umno organizuju za masovne forme zlostavljanja i ubijanja ljudi – ratove i genocide ne samo lokalnih nego i svjetskih razmjera. A rat,
kako ga je još u šesnaestom vijeku okarakterisao visokoumni hrišćanski
sveštenik, pisac i filozof Erazmo Roterdamski, je tako svirepa pojava u ljudskoj zajednici da više priliči divljim
zvijerima nego ljudima, takvo bezumlje da pjesnici zamišljaju da dolazi od Furija, takva kuga da za sobom povlači opštu pokvarenost običaja, takva
nepravda da ga mogu voditi samo najgori razbojnici i tako bezbožna stvar da nema ničeg zajedničkog s Hristom i njegovim učenjem…

 Zar
ima ičeg razumnog i humanog u bilo čijoj odluci da iz bilo kog razloga ljudi ubijaju ljude?!
Zašto ulaziti u rat protiv ljudi kad u miru
ljudi mogu dostići božanske vrijednosti, život sreće i vječite sigurnosti?! Civilizacija neubijanja ljudi je dokučiva, jer ljudski um ima sposobnost kontrolisanja instinkta i emocija, kalkuliranja opšteljudskih interesa i
sagledavanja puteva do sreće svakog pojedinca u ljudskoj zajednici udruženoj
mirom i bratstvom među ljudima. Svugdje, na svakom parčetu naše planete, pa,
prema tome, i na Balkanu.

U zaštitu
čovjeka ustajali su oduvijek veliki, čovjekoljubivo orijentisani ljudski umovi. I nastojali da ljudskim masama ukažu na
vrijednosti čovjeka i bratske ljubavi među ljudima. Tako je još starogrački filozof Protagora stavio čovjeka na pijedestal svih vrijednosti i
razvio krilaticu da je Čovjek mjera svih stvari. A onda su sofisti krenuli po selima i gradovima grčkih državica da to učenje objašnjavaju narodnim
masama. U naše doba svijet je preplavljen pojedincima, grupama i pokretima protiv raznih vidova zlostavljanja i ubijanja ljudi. Pa, ipak, imamo ratove, pa
čak i u miru razne forme ubijanja. To je veoma jasan dokaz da je riječ o izuzetno teškom, složenom i dugoročnom zadatku, koji bi u sadašnjem i u budućim
vremenima naše civilizacije morao evolutivno mijenjati svijest ljudi u smislu prihvatanja individualne i kolektivne filozofije o čovjeku kao najvećoj
vrijednosti, obavezi svakog pojedinca da preuzme odgovornost za cijeli ljudski rod i ulaganjima u život ljudi kao svetom zadatku svake ljudske individue.

Prva
decenija trećeg milenijuma nije donijela vidna poboljšanja u odnosima među ljudima. I danas, pored izuzetnih formi bratstva i ljubavi u međuljudskim
odnosima, i dalje egzistiraju mržnja, zlostavljanja i ubijanja ljudi. Našim
svijetom marširaju stravične soldateske tako naoružane da već sad mogu uništiti život na našoj planeti.

Nonkilling Balkans Forum (Balkanski Forum za Balkan bez ubijanja ljudi od strane ljudi) je
organiziran uz pomoć Principa 13 Povelje
za svijet bez nasilja
dobitnika Nobelove nagrade za mir: Svako ima pravo da ne bude ubijen i odgovornost da ne ubija druge.” U istoj Povelji borci protiv ubijanja ljudi od strane ljudi (8. Svjetski samit dobitnika Nobelove nagrade zamir, Rim, 15.og decembra 2007) objavljuju:

 – Ni država, ni pojedinac ne mogu biti sigurni u nesigurnom svijetu. Vrijednosti nenasilja u namjerama, mišljenjima i praksi
narasle su od opcije do potrebe.

– Naše kulture, istorije i individualni životi su međusobno povezani i u akcijama međusobno zavisni.
Naročito danas, više nego ikad ranije, ova istina leži ispred nas: naša sudbina je zajednička sudbina. Ta
sudbina će biti određena našim namjerama, odlukama i akcijama…

– Mi smo i dalje zabrinuti da je stvaranje kulture mira i nenasilja težak i dug proces, ali je neophodan i noble.

Ljudski um je sposoban prihvatiti filozofiju života svih ljudi u bratstvu, međusobnom
poštivanju i saradnji i iz sebe isključiti mržnju, nasilje i ubijanje ljudi.
Dr. Glenn D. Paige, cherman Svjetskog centra za svijet bez ubijanja,  je dizajnirao logo za Centar, “koji objašnjava koncept neubijanja kroz drevni azijski
simbol yin-yang kombinujući ga sa suvremenim istraživanjima mozga koja dokazuju
da stimulacija puteva između centara za emocije i centara za pokret može pomoći promjeni iz nasilnog u nenasilno ljudsko ponašanje. Tako kreativne
transformacijske inicijative koje koriste ljudske sposobnosti neubijanja mogu dovesti do kraja ubijanja“ ljudi od strane ljudi.

Posljednje ratne strahote u centru Balkanskog poluostrva i dalje veoma vidan naboj mržnje
u međusobnim odnosima visokog procenta balkanskog stanovništva, prirodna i društvena usmjerenost balkanskih naroda jednih na druge, podstakli su
inicijative u Centru za svijet bez ubijanja u Honoluluu da se uz pomoć
savremenog, moćnog i brzog elektronskog komunikacionog sistema  Internet formira trajni  Forum naučnika, umjetnika, političara i
aktivista iz drugih oblasti života, nauka i društvenih odnosa balkanskih zemalja na temu:

Formiranje balkanskih društava na bazi neubijanja ljudi

 

Za početnu fazu djelovanja Balkanskog Foruma neophodno je pripremiti radove  na slijedeće pod-teme:

 

 1. Opravdanost formiranja Balkanskog Foruma i metod njegovog rada,
 2. Teoretska predviđanja kvaliteta individualnog i društvenog života u društvenoj zajednici
  bez ubijanja ljudi,
 3. Istraživanja prošlosti u smislu traganja za pojavom i razlozima stagnacije, ili pada raznih
  individualnih inicijativa i institucionalnih oblika medjuljudske saradnje
  srodne filozofiji izgradnje društva bez ubijanja ljudi,
 4. Bogumilsko (balkanska hrišćanska sekta) naslijeđe neubijanja ljudi,
 5. Filozofske postavke puta do izgradnje civilizacije bez ubijanja ljudi,
 6. Komparativne prednosti neubijanja ljudi u ljudskoj zajednici u smislu ostvarenja trajne
  ljudske sigurnosti i sreće,
 7. Ekonomske prednosti društvene zajednice  na principima neubijanja ljudi,
 8. Pojedinac, porodica, etnikum i nacija u ljudskoj zajednici bez ubijanja ljudi,
 9. Kvalitativna revizija društvenog pojma patriotizam u zajednici bez ubijanja ljudi,
 10. Etički principi u zajednici bez ubijanja ljudi,
 11. Revizije postulata pravne nauke, zakonodavstvo i pravna praksa u zajednici bez ubijanja ljudi,
 12. Naučno sagledavanje izmjena statusa političkih institucija i sistema vlasti u  zajednicama bez ubijanja ljudi,
 13. Edukativni sistem, kultura i umjetnosti na
  putu ostvarenja zajednice bez ubijanja ljudi,
 14. Religijska osjećanja i napori religijskih
  institucija na putu ostvarenja civilizacije bez nasilja i ubijanja ljudi,
 15. Strateški značaj masovnih medija informisanja
  i komuniciranja na putu ostvarenja civilizacije bez nasilja i ubijanja ljudi,
 16. Značenje neubijanja za individualnu i
  zajedničku sigurnost,
 17. Konkretne ideje rukovodnim tijelima i
  društvenim institucijama i organizacijama balkanskih zemalja o neophodnim
  aktivnostima na putu izgradnje društva bez nasilja i ubijanja ljudi.

 

U ovoj, prvoj fazi priprema za početak djelovanja Foruma potrebno je da potencijalni učesnici iz raznih oblasti života, naučnici,
stručnjaci u obrazovnim sistemima, umjetnici, pisci, političari, sportisti…, istraživači i pisci pod-tema iz  balkanskih zemalja i
cijelog svijeta svoju želju za učešće i naziv svog istraživačkog rada (na svom maternjem i Engleskom jeziku) prijave na adresu:

 

Coordinator of Nonkilling Balkans Foruma

Rifet Bahtijaragic,

E-mail: rbach@shaw.ca 

2536 Westhill Drive, West Vancouver, BC, V7S 2Z5, CANADA

 

Prijave sa željom za uključenje u djelovanje Foruma i naučno-istraživačke radove za publikacije Foruma slati E-mailom ili pismom na gornju adresu.                                

Naučno-istraživački i inicijativni tekstovi na gore navedene i druge srodne pod-teme koncentrirani
na pojedine balkanske zemlje, ili Balkan kao cjelinu, biće  pregledani, selektirani i objavljivani u publikacijama naučno-istraživačkih radova Balkanskog Foruma.

Mi planiramo da organizujemo, negdje ne Balkanu 2012. godine, istraživački
seminar kreativnih umjetnika na temu: Neubijanje u Balkanskim Kulturama: Istraživanja u Sedam Umjetnosti.

 

Balkanski Forum  za izgradnju društava neubijanja(Nonkilling Balkans) je neprofitabilna asocijacija
svjetske organizacije Center for Global Nonkilling, Honolulu, Hawaii,  bez političkih namjera. Ideje u
vezi sa organizacijom i aktivnostima Foruma biće uvijek upućivane učesnicima na
konsultacije. Radi održavanja statusa udruženosti sa Center for Global
Nonkilling, godišnji izvještaji o aktivnostima Foruma biće upućivani Centrovim
Co-direktorima i Rukovodnom Savjetu.

 

Bezrezervno mislimo da milioni ljudi, mladih i starijih, vjeruju u to da mi ljudi imamo u svom umu i osjećanjima toliko dobrote da možemo, ako hoćemo, našu
svijest i naše društvene zajednice tako organizovati da sadašnjim generacijama ljudi i našim budućim pokoljenjima obezbijedimo ono što želi svako ljudsko biće – mir, sreću i međuljudske odnose na bazi humanog principa: Čini drugom ono što želiš da on čini tebi!

Jer, svijet bez nasilja i ubijanja je moguć na našoj planeti, pa, prema tome, i na Balkanu.

 

Na websitu Center for Global Nonkilling (www.nonkilling.org) možemo naći mnogo
naučnih radova i informacija u vezi sa filozofijom neubijanja i Centrovim
aktivnostima u svijetu.

 

Mi možemo izgraditi Balkan
na principima  neubijanja ljudi!”

Comments ( 51 )

51 Comments to “BALKAN – SVJETSKA ZONA BEZ UBIJANJA”

 1.  solar battery banks

  I have read so many content regarding the blogger lovershowever this paragraph is actually a pleasant paragraph, keep it up.

 2.  Cheap Jerseys

  The convention bill boards and hoardings are just move??. Only use taxi’s with working meters and check the meter during your drive.When you wish new curtains, make sure you find out beforehand whether these is wonderful for you. My recommendation to the student of any business of profession is this: when you have a burning desire to be successful, search out a successful mentor in the field you?ve chosen, and then copy exactly what he or she does. How does he make all that money? Exactly what does he do in a business deal in order to come out a winner so often? How and where does he find the deals? How does he negotiate? The contestants want a chance to observe Mr.
  Cheap Jerseys [url=http://www.cheapjerseystickets.us.com/]Cheap Jerseys[/url]

 3.  Cheap Jerseys From China

  This is done so that the basketball goes over the top of the defender and is received by the other member of the team at the back of the defender.An effective trick for decorating a residence that may be small home is using a good amount of mirrors. It is likewise known as the Society Square, is often the place to visit purchase mementos, sunlight bathes or enjoy a night out while watching marimba bands and various other entertainers including comics or mimes, jugglers and gaily dressed artists playing Andean popular music.One great piece of art will give the grand centerpiece of the focus and add appeal.Football is more of an immediate gratification, ADD-friendly game to watch.
  Cheap Jerseys From China

 4.  best place to buy engagement rings

  My page best place to buy engagement rings

 5.  Linda

  Also visit my website; best place to buy engagement rings, Linda,

 6.  Google

  Here are a few of the web sites we recommend for our visitors.

 7.  More Info

  marriage counselors job description

 8.  recipes

  although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re essentially worth a go via, so possess a look

 9.  buy engagement rings

  Look into my homepage: buy engagement rings

 10.  Genia Hougen

  seo agency swindon

 11.  Jordan Weigel

  nice graphics

 12.  Moshe Falker

  web design kuwait

 13.  Leesa

  Also visit my web page :: best place to buy engagement
  ring online (Leesa)

 14.  Susannah Cannaday

  wireless charger

 15.  Ulysses

  Look into my weblog :: best place to buy
  engagement rings online (Ulysses)

 16.  Brass valve supplier

  very couple of websites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

 17.  Francisco Rodriguez Mexico Jersey

  Any day when the Sun is pled in its own Hora.It must be noted, that in general, the beneficial constellations of education are the Mrigasara, Puya, Punarvasu, Hasta, Aridra, Chitta, Sravana, Dhanistha and the Satabia. Although bridesmaids tend to get most of the attention, it is important to buy groomsman gifts as well.Video talk rooms have won of all shapes, ethnicities, intimate persuasion, plus sizes.uk. This is where dance oes co in. But he did point out, “Europe is a whole other story for us. The fans of the teams of this association are many.First to take word about on-line banking is that it permits folks to conduct bank transtions at the consolation and privateness of their very own hos at any ti they want. For the purpose of quiring proficiency and fa in the field of education, whatever may be the subject careful selection of auspicious mont is very essential.
  Francisco Rodriguez Mexico Jersey

 18.  kala jadu

  we came across a cool web site that you just may possibly delight in. Take a appear should you want

 19.  Festus Ezeli Jersey UK

  victimasdemedicos. LHD cars were equipped with 185TR390 Metric Wheels made by Mahle with 220-55VR390 Michelin TRX tires. All US-Specification M5s were comprehensively optioned. Practice will allow you to gauge this for your swing but as a rough rule of thumb a nine iron will fly approximately as far as it will roll and as you go up the cubs the ratio will change so a seven iron will roll about one and a half times as far as it flies. There is also a site map that offers detailed information on different sectors of the site and software.
  Festus Ezeli Jersey UK

 20.  kala jadu

  please stop by the websites we stick to, which includes this 1, because it represents our picks from the web

 21.  Johan Gruyff

  So insightful… looking forth to coming back again

 22.  Wayne Rooney

  You’ve amazing info right

 23.  Quinn

  This particular supplement contains hydroxycitric acid (HCA), which is
  a natural compound which helps with weight reduction.

  Feel free to visit my page – garcinia cambogia dr oz reviews; Quinn,

 24.  brain supplement

  It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this fantastic
  article to improve my knowledge.

  Feel free to surf to my blog post … brain supplement

 25.  Tamela

  My blog post – best place to buy engagement rings
  online – Tamela,

 26.  side complex

  Look into my web page: side complex

 27.  Charlene

  Also visit my blog :: best place to buy engagement ring online (Charlene)

 28.  dare utilize

  Review my page … dare utilize

 29.  embraceempower.com

  Feel free to surf to my website … football betting tips today (embraceempower.com)

 30.  over

  Also visit my blog … over

 31.  Hung Gudenkauf

  I am continually browsing online for tips that can assist me. Thanks!

 32.  sudden skin

  My page :: sudden skin

 33.  Elida Mctee

  It is actually a nice and useful piece of information. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 34.  Collene Vizzi

  Illinois FSBO

 35.  Anya Lapadula

  iherb coupon

 36.  seo

  Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

 37.  spit wall

  Feel free to surf to my blog :: spit wall

 38.  продажба имоти софия света троица

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 39.  comprise chew coast

  Feel free to surf to my web blog – comprise chew coast

 40.  Randal

  Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you could be a great author.I will ensure that I
  bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
  I want to encourage that you continue your great work, have a nice weekend!

  My web blog … pro muscle fit reviews – Randal

 41.  radiation interfere

  my web page radiation interfere

 42.  phim cung nguyệt phi

  Superb, what a weblog it is! This web site
  presents useful facts to us, keep it up.

 43.  Cheap Jerseys China

  They all have incentives to get you to other destinations. The meter taxi of course won’t give you a price up front but you need to make sure of a few things before you agree to a ride.I’ve worn my footwear for ten decades of summer time cycling on my best bicycle. Make sure the taxi driver uses the meter and check the meter occasionally during your drive so you’ll be able to gauge if the fare has suddenly changed. Most women forget the tush is a muscle and since we cannot see it ourselves, it is often overlooked but still envied.
  Cheap Jerseys China

 44.  Cheap NFL Jerseys

  They all have incentives to get you to other destinations. four. Despite its pervasiveness and impact upon the society, sleep-related problems are not recognized as a public health issue. Exhale while you lift and inhale as you lower your leg.8:1 Compression.
  Cheap NFL Jerseys

 45.  tolerance addition

  Feel free to surf to my webpage – tolerance addition

 46.  club penguin walkthrough aunt arctic

  With havin so much written content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without
  my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped
  off? I’d really appreciate it.

  My webpage club penguin walkthrough aunt arctic

 47.  picture mix contact

  Review my website: picture mix contact

 48.  Tod

  Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will ensure that I bookmark your blog and may come back later in life.
  I want to encourage you continue your great posts, have a nice weekend!

  Also visit my web blog: viarexin review – Tod,

 49.  Terrie

  Can you tell us more about this? I’d care to find out some additional information.

  Feel free to visit my web site – Synagen IQ review (Terrie)

 50.  zapatillas ni帽o nike

  Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent idea

 51.  Joe Dumars Jersey

  Spend lots of time with the fabrics and colours you will utilization in your design. Pay day financial loans may be extended just before the following pay day. In case the room is really a library, but those colors won’t work. The magnificence and overall visual appeal of a retailer doesn’t display up just with wall textures and home furniture.?A sleep lab patient, Pasadena resident William H.
  Joe Dumars Jersey

Leave a Reply