Nonkilling Balkans Exploratory Forum u Sarajevu, BiH

Feb
02

Poziv potencijalnim učesnicima,

Upućujemo vam poziv za učešće na balkanskom i svjetskom skupu naučnika i humanista iz raznih oblasti nauke i uopšte ljudskog života pod nazivom ¨Nonkilling Balkans Exploratory Forum¨ (Nonkilling Balkans 2014). Cilj tog istraživačkog skupa je ukazivanje na mogućnosti pretvaranja Balkana u cjelini i svih njegovih dijelova u region na Zemlji u kojem u budućnosti neće biti ubijanja ljudi od strane ljudi, i, istovremeno,  potpomaganje mnogih ideja i pokreta na Balkanu, i u cijelom svijetu u vezi s Balkanom, da se na tom historijski i politički veoma trusnom području formiraju društvene zajednice na bazi najveće humanističke vrijednosti – neubijanja ljudi. Želja nam je da u organiziranje ovog simpozijuma, zajedno sa Svjetskim centrom neubijanja (Center for Global Nonkilling, Honolulu, Hawaii, USA) www.nonkilling.org i njegovom asocijacijom Balkanskim forumom neubijanja (Nonkilling Balkans Forum) www.nonkillingbalkans.org,  budu uključeni fakulteti i druge visokoškolske i naučne institucije, rukovodne i društvenopolitičke strukture, informativni mediji i organizacije u regionu koje mogu pomoći u stvaranju naučne platforme za izgradnju društava neubijanja ljudi od strane ljudi.

Simpozijum će biti održan 28. i 29. augusta 2014. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Organiziranje tog svjetskog skupa naučnika i humanista u 2014. godini u Sarajevu  označiće organizovani ulazak balkanskog dijela civilizacije u treći milenijum sa najhumanijim vidovima organiziranja društvenih odnosa – na bazi neubijanja. I to tačno sto godina iza jednog od najtragičnijih momenata historije ljudskog roda, jedne od najvećih klaonica ljudi u vremenu dominacije čovjeka na našoj planeti, Prvog svjetskog rata, koji je simbolično započet u Sarajevu 1914. godine.

Čovjek je biće od izuzetnog značaja ne samo na planeti Zemlji nego u kosmosu uopšte. On posjeduje toliko moćan um da, ako to želi i odluči, može izbrisati krvavu prošlost civilizacije i krenuti putem izgradnje ljudskih društava na bazi neubijanja. Na svakom kutku naše planete, pa, prema tome, i na Balkanu. Kako god je historija ljudskog roda obilata primjerima međusobnog ubijanja ljudi, u njoj postoje i primjeri  izuzetnog humanizma, dobrotvornog bratstva i neubijanja među ljudima. Ne postoji nijedna vrijednost koja se može porediti sa ljudskim životom. Čovjek je izuzetna vrijednost na Zemlji i u kosmosu uopšte. Zamislite kolika je intelektualna, stvaralačke snaga bila potrebna da se kreira tako biološki savršeno i intelektualno moćno biće kao što je čovjek. Pa, otkud, onda, bilo kome pravo da ubija ljude ili donosi odluke o ubijanju ljudi. O ubijanju takvog produkta kosmiške kreativnosti koji ima ogroman značaj za našu planetu i za kompletan kosmos.

Ako hoće, ljudi mogu organizirati svoj um u smjeru izgradnje humanih društvenih zajednica, iz svojih zakonodavstava, političkih nauka, filozofija društvenih odnosa, religijskih kanona, iz sistema obrazovanja budućih pokoljenja, umjetnosti i ostalih vidova kreacija ljudskog uma izbrisati rješavanje nesuglasica i sukoba zbog različitih interesa na način raspirivanja mržnje među ljudima i međusobnog uništavanja. Jer, u srcu Balkana, u Bosni i Hercegovini i danas egzistira poruka veoma bliska onima u drevnoj Indiji, Kini, Perziji…, u današnjem Svjetskom centru neubijanja i Balkanskom forumu neubijanja – Što god kome, sve sebi. U Balkanskom forumu je razvijena krilatica da je jedini istinski patriotizam ljubav prema svim ljudima svijeta, jer raspirivanje mržnje prema bilo kojem narodu nanosi najviše štete onom ko mrzi. I da bi se svugdje u svijetu ljudi trebali obavezivati zakletvom da će u cijelom svom životu jednako poštovati svakog člana ljudske zajednice, bez obzira na njegov izgled, nacionalnu pripadnost, religijska shvatanja, spol i ostale individualne karakteristike.

Balkan je u svojoj prošlosti imao veoma razvijen pokret u narodu – Bogumilstvo, koji je i u načinu života, i u načinu odnosa s Bogom, forsirao bratstvo i neubijanje ljudi. Danas je ljudski rod osposobljen tehnologijama koje mogu omogućiti blagodet svakom čovjeku, informativnim sistemima koji će, vjerovatno, u skoroj budućnosti brisati državne granice, izmiješati kulture i rase i svako ljudsko biće učiniti članom sveopšte ljudske zajednice.

Na području Centralnih južnoslavenskih jezika nedavno se pojavila knjiga velikana današnjeg humanizma, osnivača svjetske organizacije Center for Global Nonkilling Dr. Prof. Glenna D. Paige-a Svjetska Politička Nauka Neubijanja. Posao oko izdavanja tog fundamentalnog djela u novoj političkoj nauci neubijanja organizirao je Balkanski Foruma Neubijanja, a knjigu je izdala bosanskohercegovačka izdavačka kuća ¨Bosanska Riječ¨. Uskoro će to naučno djelo biti prevedeno i izdato  na Bugarskom i Rumunskom jeziku, a na osnovu originala na Engleskom jeziku dosad se pojavilo više od dvadeset izdanja na različitim svjetskim jezicima.

Center for Global Nonkilling dosad je organizovao pojavu niza knjiga u okviru filozofije, psihologije i političke nauke neubijanja, tako da već postoje u svijetu veoma meritorna znanja kako graditi društva neubijanja i vršiti transformaciju ljudskih zajednica u smjeru humane budućnosti.

Na forumu ¨Nonkilling Balkans 2014¨ u Sarajevu  učestvovaće značajni naučnici i humanisti iz niza zemalja u svijetu i na Balkanu i prezentirati balkanskoj i svjetskoj javnosti svoja iskustva i rezultate  naučnih istraživanja u vezi sa uvjetima za formiranje društava neubijanja. Sigurni smo da će ¨Nonkilling Balkans 2014¨ odjeknuti u svijetu i u balkanskim zemljama kao veoma vjerovatna nada da će ljudi u tom dijelu svijeta angažirati sve ljudske potencijale za izgradnju društava u kojima će nove generacije ljudskog roda definitivno odbaciti mržnju i ubijanje i prihvatiti nenasilje i neubijanje kao filozofiju društvenih odnosa i načina života.

Poštovana gospodo,

Želja nam je da učestvujete na Simpozijumu naučnika i humanista ¨Nonkilling Balkans 2014¨ u Sarajevu  i da na taj način u tom dijelu svijeta potpomognete stvaranje uvjeta za formiranje društvenih zajednica neubijanja ljudi od strane ljudi. Ako biste tom skupu presentirali neki Vaš rad i Vaše mišljenje o mogućnostima za pretvaranje Balkana u svjetsku zonu slobodnu od ubijanja ljudi i učestvovali u raspravi o naučno-istraživačkim radovima koji će biti prezentirani  28. i 29. augusta 2014. godine, bio bi to Vaš velik doprinos pokretanju procesa na Balkanu u smjeru stvaranja civilizacije u kojoj neće biti ubijanja ljudi od strane ljudi. Molimo vas da razmotrite našu ponudu za saradnju u tom smjeru i da nas o vašoj odluci i prijedlozima upoznate putem emaila na našu email adresu  info@nonkillingbalkans.org, ili rbach@shaw.ca.  

Srdačno vas pozdravljamo i želimo nam svima zajedno sretno organizovanje naučnog skupa ¨Nonkilling Balkans 2014¨.

Rifet Bahtijaragić, Profesor, Kanadsko-bosanski pisac,

Član Nonkilling Arts Research Committee svjetske organizacije Center for Global Nonkilling

i osnivač organizacije Nonkilling Balkans Forum;

Ivana Milojević,

Prof. Dr. na USC Univerzitetu u Australiji i vanredni Profesor na Univerzitetu Novi Sad, Srbija,

član organizacije Center for Global Nonkilling i suosnivač organizacije Nonkilling Balkans Forum.

Vancouver, februara 2014.

Comments ( 9,071 )

Leave a Reply