Inicijativa za “Balkans 2014” upućena Vladi BiH

Sep
15

Poštovana gospodo,

Sretni smo što nam  se pružila prilika da vam uputimo prijedlog međusobne saradnje u realizaciji ideje za organiziranje balkanskog i svjetskog skupa humanista iz raznih oblasti nauke i uopšte ljudskog života pod nazivom ¨Nonkilling Balkans Exploratory Forum¨ (Balkans 2014). Cilj tog istraživačkog skupa bio bi ukazivanje na mogućnosti pretvaranja Balkana u cjelini i svih njegovih dijelova u region na Zemlji u kojem u budućnosti neće biti ubijanja ljudi od strane ljudi, i, istovremeno,  potpomaganje mnogih ideja i pokreta na Balkanu, i u cijelom svijetu u vezi s Balkanom, da se na tom historijski i politički veoma trusnom području formiraju društvene zajednice na bazi najveće humanističke vrijednosti – neubijanja ljudi. Predlažemo da Vlada Bosne i Hercegovine bude domaćin ovog balkanskog i svjetskog skupa humanista, a da u njegovo organiziranje, zajedno sa Svjetskim centrom neubijanja (Center for Global Nonkilling, Honolulu, Hawaii, USA) www.nonkilling.org i njegovom asocijacijom Balkanskim forumom neubijanja (Nonkilling Balkans Forum) www.nonkillingbalkans.org, budu uključeni fakulteti političkih nauka u regionu i druge organizacije i institucije srodne filozofskim postavkama i aktivnostima Svjetskog centra neubijanja.

Predlažemo da skup bude održan u Septembru 2014. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a da njegov naučni sponzor bude Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Organiziranje tog svjetskog skupa naučnika i humanista u 2014. godini u Sarajevu moglo bi označiti organizovani ulazak balkanskog dijela civilizacije u treći milenijum sa najhumanijim vidovima organizovanja društvenih odnosa – na bazi neubijanja. I to tačno sto godina iza jednog od najtragičnijih momenata historije ljudskog roda, jedne od najvećih klaonica ljudi u vremenu dominacije čovjeka na našoj planeti, Prvog svjetskog rata, koji je simbolično započet u Sarajevu 1914. godine.

Čovjek je biće od izuzetnog značaja ne samo na planeti Zemlji nego u kosmosu uopšte. On posjeduje toliko moćan um da, ako to želi i odluči, može izbrisati krvavu prošlost civilizacije i krenuti putem izgradnje ljudskih društava na bazi neubijanja. Na svakom kutku naše planete, pa, prema tome, i na Balkanu. Kako god je historija ljudskog roda obilata primjerima međusobnog ubijanja ljudi, u njoj postoje i primjeri izuzetnog humanizma, dobrotvornog bratstva i neubijanja među ljudima. Ako hoće, ljudi mogu organizirati svoj um u smjeru izgradnje humanih društvenih zajednica, iz svojih zakonodavstava, političkih nauka, filozofija društvenih odnosa, religijskih kanona, iz sistema obrazovanja budućih pokoljenja, umjetnosti i ostalih vidova kreacija ljudskog uma izbrisati rješavanje nesuglasica i sukoba zbog različitih interesa na način raspirivanja mržnje među ljudima i međusobnog uništavanja. Jer, u srcu Balkana, u Bosni i Hercegovini i danas egzistira poruka veoma bliska onima u drevnoj Indiji, Kini, Perziji, u današnjem Svjetskom centru neubijanja i Balkanskom forumu neubijanja – Što god kome, sve sebi. U Balkanskom forumu je razvijena krilatica da je jedini istinski patriotizam ljubav prema svim ljudima svijeta, jer raspirivanje mržnje prema bilo kojem narodu nanosi najviše štete onom ko mrzi. I da bi se svugdje u svijetu ljudi trebali obavezivati zakletvom da će u cijelom svom životu jednako poštovati svakog člana ljudske zajednice, bez obzira na njegov izgled, nacionalnu pripadnost, religijska shvatanja, spol i ostale individualne karakteristike.

Balkan je u svojoj prošlosti imao veoma razvijen pokret u narodu – Bogumilstvo, koji je i u načinu života, i u načinu odnosa s Bogom, forsirao bratstvo i neubijanje ljudi. Danas je ljudski rod osposobljen tehnologijama koje mogu omogućiti blagodet svakom čovjeku, informativnim sistemima koji će u skoroj budućnosti potpuno izbrisati državne granice, izmiješati kulture i rase i svako ljudsko biće učiniti članom sveopšte ljudske zajednice.

Na području Centralnih južnoslavenskih jezika nedavno se pojavila knjiga velikana današnjeg humanizma, osnivača svjetske organizacije Center for Global Nonkilling Dr. Prof. Glenna D. Paige-a Svjetska Politička Nauka Neubijanja. Posao oko izdavanja tog fundamentalnog djela u novoj političkoj nauci neubijanja organizirao je Balkanski Foruma Neubijanja, a knjigu je izdala bosanskohercegovačka izdavačka kuća ¨Bosanska Riječ¨. Uskoro će to naučno djelo biti prevedeno i izdato i na Bugarskom jeziku, a na osnovu origanala na Engleskom jeziku dosad se pojavilo više od dvadeset izdanja na različitim svjetskim jezicima. Pojavom ove knjige na Balkanu stvorena je i naučno-dokumentarna mogućnost za organiziranje historijskog skupa u Sarajevu 2014. godine.

Center for Global Nonkilling dosad je organizovao pojavu niza knjiga u okviru političke nauke neubijanja, tako da već postoje u svijetu veoma meritorna znanja kako graditi društva neubijanja i vršiti transformaciju ljudskih zajednica u smjeru humane budućnosti.

Na forumu ¨Balkans 2014¨ u Sarajevu uzeli bi učešća mnogi naučnici i vođe mnogih pokreta neubijanja u svijetu, a svoja iskustva i rezultate  naučnih istraživanja u vezi sa uvjetima za formiranje društava neubijanja prezentirali bi balkanskim kolegama i humanistima velikani ovog svjetskog pokreta iz Indije, Brazila, Kanade, Španije, Njemačke, Koreje, sa Filipina, iz SAD, iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske… Sigurni smo da bi ¨Balkans 2014¨ odjeknuo u svijetu i u balkanskim zemljama kao veoma vjerovatna nada da bi ljudi u tom dijelu svijeta angažovali sve ljudske potencijale za izgradnju društava u kojima bi nove generacije ljudskog roda definitivno odbacile mržnju i ubijanje i prihvatile nenasilje i neubijanje kao filozofiju društvenih odnosa i načina života.

Poštovana gospodo,

Molimo vas da razmotrite našu ponudu za saradnju u smjeru organiziranja svjetskog foruma ¨Balkans 2014¨ u Sarajevu i da nas o vašim odlukama i prijedlozima upoznate putem e-maila na slijedeće e-mail adrese: rbach@shaw.ca , ili cgnk@hawaii.rr.com.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo nam svima zajedno sretno organizovanje naučnog skupa ¨Balkans 2014¨.

Rifet Bahtijaragić,

Kanadsko-bosanski pisac,

Član Nonkilling Arts Research Committee svjetske organizacije Center for Global Nonkilling

I osnivač organizacije Nonkilling Balkans Forum

Vancouver, septembra 2012.

Comments ( 0 )

Leave a Reply